Tandem valjci
Dynapac-ov asfaltni tandem valjci su sposobni za sve zadatke, od najkompaktnije opreme (mali tandem valjci) za male popravke do velikih strojeva za najveće radne zadatke. Platforme bez vibracija, okretna sjedala za bolju vidljivost, logički sortirane komande i zaštitne konstrukcije od prevrtanja (ROPS) doprinose upravljivosti, ergonomiji i sigurnosti operatora.
CC2200
model CC2200
težina stroja 7600 - 9000 kg
širina valjice 1500 mm
centrif. sila 78 / 67; CE 72 / 38 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 60 kW / 80 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC2200C
model CC2200C
težina stroja 7400 - 8200 kg
širina valjice 1500 mm
centrif. sila 78 / 67; CE 72 / 38 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Deutz 75 kW / 100 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CO2200
model CO2200
težina stroja 7700 - 9100 kg
širina valjice 1500 mm
centrif. sila 78 / 67; CE 72 / 38 kN
frekvencija 48 / 67 Hz; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC2300
model CC2300
težina stroja 8500 - 9400 kg
širina valjice 1500 mm
centrif. sila 72 / 59; CE 72 / 51 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC2300C
model CC2300C
težina stroja 7600 - 8650 kg
širina valjice 1500 mm
centrif. sila 72 / 59; CE 72 / 51 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CG2300
model CG2300
težina stroja 8300 - 10600 kg
širina valjice 1500 mm
centrif. sila 80 / 60 kN
frekvencija 45 / 55 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC3200
model CC3200
težina stroja 8150 - 9450 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 90 / 75; CE 77 / 43 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC3200C
model CC3200C
težina stroja 7700 - 8500 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 90 / 75; CE 77 / 43 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC3300
model CC3300
težina stroja 9100 - 9900 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 82 / 72; CE 79 / 55 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC3300C
model CC3300C
težina stroja 7900 - 8900 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 82 / 72; CE 79 / 55 kN
frekvencija 48 / 67; CE 48 / 62 Hz
motor Deutz 55 kW / 74 KS Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC3800
model CC3800
težina stroja 9400 - 10700 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 90 / 75
frekvencija 48 / 67 Hz
motor Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC3800H
model CC3800H
težina stroja 10000 - 10700 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 90 / 75 kN
frekvencija 48 / 67 Hz
motor Cummins 74 kW / 99 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC4000 VI
model CC4000 VI
težina stroja 9700 - 12850 kg
širina valjice 1680 mm
centrif. sila 113 / 74; CE 100 / 61 kN
frekvencija 51 / 67; CE 48 / 61 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC4000C VI
model CC4000C VI
težina stroja 9200 - 10700 kg
širina valjice 1680 mm
centrif. sila 113 / 74; CE 100 / 61 kN
frekvencija 51 / 67; CE 48 / 61 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CO4000 VI
model CO4000 VI
težina stroja 9800 - 12950 kg
širina valjice 1680 mm
centrif. sila 113 / 74; CE 100 / 61 kN
frekvencija 51 / 67; CE 48 / 61 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC4200
model CC4200
težina stroja 10200 - 11350 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 139 / 92 kN
frekvencija 51 / 67 Hz
motor Cummins 93 kW / 125 KS Cummins 97 kW / 130 KS
katalog PDF specifikacije

CC4200C
model CC4200C
težina stroja 9500 - 10400 kg
širina valjice 1730 mm
centrif. sila 139 / 92 kN
frekvencija 51 / 67 Hz
motor Cummins 93 kW / 125 KS Cummins 97 kW / 130 KS
katalog PDF specifikacije

CC4200 VI
model CC4200 VI
težina stroja 10000 - 13150 kg
širina valjice 1680 mm
centrif. sila 128 / 84; CE 113 / 69 kN
frekvencija 51 / 67; CE 48 / 61 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC4200C VI
model CC4200C VI
težina stroja 9400 - 11000 kg
širina valjice 1680 mm
centrif. sila 128 / 84; CE 113 / 69 kN
frekvencija 51 / 67; CE 48 / 61 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CO4200 VI
model CO4200 VI
težina stroja 9900 - 13050 kg
širina valjice 1680 mm
centrif. sila 128 / 84; CE 113 / 69 kN
frekvencija 51 / 67; CE 48 / 61 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC5200
model CC5200
težina stroja 12700 kg
širina valjice 1950 mm
centrif. sila 154 / 101 kN
frekvencija 51 / 67 Hz
motor Cummins 93 kW / 125 KS Cummins 97 kW / 130 KS
katalog PDF specifikacije

CC5200C
model CC5200C
težina stroja 10000 - 10900 kg
širina valjice 1950 mm
centrif. sila 154 / 101 kN
frekvencija 51 / 67 Hz
motor Cummins 93 kW / 125 KS Cummins 97 kW / 130 KS
katalog PDF specifikacije

CC5200 VI
model CC5200 VI
težina stroja 11800 - 14890 kg
širina valjice 1950 mm
centrif. sila 144 / 93; CE 106 / 68 kN
frekvencija 51 / 67; CE 44 / 58 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC5200C VI
model CC5200C VI
težina stroja 10310 - 11700 kg
širina valjice 1950 mm
centrif. sila 144 / 93; CE 106 / 68 kN
frekvencija 51 / 67; CE 44 / 58 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CO5200 VI
model CO5200 VI
težina stroja 11700 - 14790 kg
širina valjice 1950 mm
centrif. sila 144 / 93; CE 106 / 68 kN
frekvencija 51 / 67; CE 44 / 58 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

CC6200
model CC6200
težina stroja 13600 kg
širina valjice 2130 mm
centrif. sila 166 / 106 kN
frekvencija 51 / 67 Hz
motor Cummins 113 kW / 152 KS Cummins 119 kW / 160 KS
katalog PDF specifikacije

CC6200 VI
model CC6200 VI
težina stroja 12400 - 13950 kg
širina valjice 2130 mm
centrif. sila 157 / 103; CE 115 / 73 kN
frekvencija 51 / 67; CE 44 / 58 Hz
motor Cummins 97 kW / 130 KS Cummins 100 kW / 135 KS Cummins 104 kW / 140 KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije