Mobilno drobilično postrojenje za Buk Promet

Lager isporučio dvije mobilne drobilice i sijačicu za tvrtku Buk Promet iz Bijeljine

Tvrtka Buk Promet postoji od 1994 godine iako njena povijest seže još od 1978.

U početku je preduzeće obezbjeđivalo posao za oko 30-tak zaposlenih. Godinama, preduzeće se razvijalo, tako da danas obezbjeđuje posao za oko 250 uposlenika različitih obrazovnih profila. Sa uposlenim viskostručnim kadrovima otvoreni smo prema novim tehnologijama, metodama i načinima učenja i usavršavanja projektovanja i izgradnje.

Širok je spektar djelatnosti kojima se bavimo (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja, projektovanje, proizvodnja materijala) te smo tako stvorili prepoznatljiv brend koji nas svojom kvalitetom izdvaja kao građevinsku firmu sa tradicijom.

Naša poslovna politika je zasnovana na zagarantovanom visokom kvalitetu I potpunoj pravnoj sigurnosti. Preduzeće posjeduje ISO9001 sertifikat, još od 2009, ISO14001 sertifikata za zaštitu čovjekove okoline od 2013 i ISO18001 sertifikat za zaštitu na radu takodje od 2013.

Tvrka Lager je Buk Promet-u isporučila dvije mobilne drobilice i mobilnu sijačicu. Terex Pegson 866 je čeljusna drobilica i ima funkciju primarne drobilice, Tesab RK623CT je rotaciona drobilica i ima funkciju sekundarne drobilice, te Terex Finlay 694+ mobilna sijačica sa nakošenim sitom koja ima mogućnost prosijavanja zdrobljenog materijala u 4 frakcije.