Oplate za zaštitu iskopa
Standard D1
model Standard D1
tip osnova
dužina 3000 mm
visina panela 2260 mm
debljina panela 110 mm
distancer 800-1100 mm
težina seta 1300 kg
katalog PDF katalog

Standard D1N
model Standard D1N
tip nadogradnja
dužina 3000 mm
visina panela 1500 mm
debljina panela 110 mm
distancer 800-1100 mm
težina seta 880 kg
katalog PDF katalog

Standard D2
model Standard D2
tip osnova
dužina 3000 mm
visina panela 2260 mm
debljina panela 110 mm
distancer 1200-2000 mm
težina seta 1400 kg
katalog PDF katalog

Standard D2N
model Standard D2N
tip nadogradnja
dužina 3000 mm
visina panela 1500 mm
debljina panela 110 mm
distancer 1200-2000mm
težina seta 930 kg
katalog PDF katalog

Maxi D2
model Maxi D2
tip osnova
dužina 4450 mm
visina panela 2250 mm
debljina panela 110 mm
distancer 1200-2000 mm
težina seta 2095 kg
katalog PDF katalog

Maxi D2N
model Maxi D2N
tip nadogradnja
dužina 4450 mm
visina panela 1500 mm
debljina panela 110 mm
distancer 1200-2000 mm
težina seta 1515 kg
katalog PDF katalog