Mobilni ulagači
Mobilni ulagači su transportni i prijenosni sustav koji se koristi kao nekontaktni spojni element između finišera i transportnih vozila koja prevoze asfalt. Koš za asfalt koristi se za skladištenje materijala koji se transportira na gumenu traku otpornu na toplinu sa senzorom kontrolirane visine ulaganja materijala u finišer.
MF2500CS
model MF2500CS
težina stroja 20000 kg
visina ulaganja 2200 mm
kapacitet 4000 t/h
motor Cummins 164kW / 223KS Cummins 168kW / 228KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

MF2500CS Swing
model MF2500CS Swing
težina stroja 24500 kg
visina ulaganja 1100 - 3300 mm
kapacitet 2000 t/h
motor Cummins 164kW / 223KS Cummins 168kW / 228KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

MF2500CM
model MF2500CM
težina stroja 21000 kg
visina ulaganja 2100 - 3000 mm
kapacitet 4000 t/h
motor Cummins 164kW / 223KS Cummins 168kW / 228KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije

MF2500CL
model MF2500CL
težina stroja 22000 kg
visina ulaganja 1900 - 4400 mm
kapacitet 4000 t/h
motor Cummins 194kW / 264KS
katalog PDF katalog
PDF specifikacije